Изготвяне на сценарий, режисура и заснемане на тестимониал видео за Elevento – софтуеър направен за менажиране и организация на всякакъв тип събития.