Бях поканен да засенма първото събитие на МUSIC ON в България.