Изготвяне на сценарий, режисура и заснемане на рекламен клип за Hills Weinbeere