Акция на „Грийнпийс“ срещу енергийната бедност

Видео

Снимки